Категория - Първо действие

Из Добролюб

Лило Петров Аскетично подредена сцена. Старо, но удобно кресло, писалище, пепелник, няколко книги...

Из Свлачище

Васил Балев С в л а ч и щ е (пиеса за мъж и жена) Купчина дрипи. ЖЕНАТА. Не разбирам защо се държи...

Из Шест

Таня Шахова ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА ПАВКА, писател на 53 г. ДЖЕРИ, писател, драматург на 38 г. ГЕНЧО...