Категория - Авансцена

Из Исмаил

Ясен Василев Действащи лица АГАР, жена, цветнокожа, млада, робиня на САРА, майка на Исмаил АВРАМ...

Из Пет

Таня Шахова Ситуацията е идентична с Йовковата пиеса „Боряна”. Историята е с почти същите герои от...