140 години Яворов

Яворовият поглед от Народния театър

Михаил Неделчев

Слово за паметно утро по повод на 140 години от рождението на поета, Народен театър „Иван Вазов”, 20 януари 2018 г., събота, 11 часа

Снимки www.stara-sofia.com

През януари тази година проф. Михаил Неделчев имаше възможността да представи пред софийската и чирпанската общественост три свои юбилейни слова. На 11 януари в Големия салон на БАН той представи при откриването на Националната научна конференция „Между денят и тмата” своето академично слово „Яворовото преминаване през света” (печатано във в. „Култура”). На 14 януари в къщата музей „Пейо К. Яворов” в Чирпан той откри с текста си „Четирите Яворови звездни мига” (публикуван в „Литературен вестник”) една втора Национална научна конференция. Тази поредица от юбилейни чествания завърши с голямото паметно утро в Народния театър „Иван Вазов” от 20 януари. То бе водено от поетесата Мирела Иванова – драматург на театъра, а актьорите Йорданка Кузманова, Марин Янев и Христо Чешмеджиев четоха антологични Яворови стихотворения. Проф. Михаил Неделчев произнесе словото си „Яворовият поглед от Народния театър”. Тези три текста съставят според авторовия замисъл своеобразен триптих. Тук представяме именно третото слово.

Михаил Неделчев е литературен историк, културолог и общественик. Почетен професор на НБУ, председател на Сдружение на български писатели и на дружество „Гражданин“. Автор на влиятелни литературни изследвания и на книги върху българския културен, политически и обществен живот. В края на 2011 г. излязоха мащабните му изследвания „Цензурираните класици“ (изд. „Сиела“) и „Литературноисторическата реконструкция“ (изд. „Просвета“), а през 2012 г. – „Двете култури и техните поети“ (изд. на НБУ). Една от последните му книги е върху Тодор Влайков.

Пълният текст на статията можете да прочетете на с. 58 – 62  в печатното издание на списание „Следва“, брой 37.

Вашият коментар