Големите въпроси

Философията на науката и нейното значение за света, в който живеем: Разговор с Щефан Хартман, Статис Псилос и Роман Фриг

Лилия Гурова

От 24 до 26 юни 2016 г. Нов български университет бе домакин на Учредителната конференция на Източноевропейската мрежа по философия на науката (EENPS 2016). За участие в конференцията се регистрираха 70 човека от 22 държави от Европа, Азия и Америка. Почти половината от участниците нямаха доклади, те бяха дошли просто да слушат. Това не е типично за философски конференции, на които се обсъждат проблеми, изглеждащи несвързани със злободневните теми на деня. Необичайният интерес към събитието има своето обяснение. От времето, когато България е била домакин на XV световeн философски конгрес (в далечната 1973 г.), в страната ни не е организирано международно философско събитие от този мащаб. Да добавим също и че на покана за участие в научен форум в България не са се отзовавали досега философи на науката от ранга на Щефан Хартман, Статис Псилос и Роман Фриг. Част от българските участници се съмняваха до последно, че Хартман, Фриг и Псилос наистина ще се появят, но те пристигнаха, като при това всеки от тях пожертва или съкрати участието си в друга конференция, за да присъства в София на EENPS 2016. Защо го направиха? Макар да са възможни различни спекулации по този въпрос, най-близо до истината е отговорът, че тримата поканени лектори дойдоха в София заради кауза. Каква е тази кауза, ще стане ясно от следващото интервю, в което Щефан Хартман, Статис Псилос и Роман Фриг охотно се съгласиха да участват, но нека преди това да ги представим.

Пълният текст на статията четете на с. 38 – 45  в печатното издание на списание „Следва“, брой 35.

Лилия Гурова е доцент в НБУ, департамент „Когнитивна наука и психология“. Изследователските й интереси са в областта на философията и историята на науката, с акцент върху философията и историята на психологията и когнитивната наука. Има публикувани две книги (едната в съавторство) и над 100 статии в български и международни сборници и списания. Член е на международната Асоциация по философия на науката (PSA), на Европейската асоциация по философия на науката (EPSA) и на  международното Общество по когнитивна наука (CSS).

Вашият коментар