Семинар

Територията Шекспир, или с какво се занимаваме в постоянния интердисциплинарен семинар „Шекспир: Версии“

Виолета Дечева

Версиите на Шекспировите произведения в различните изкуства отдавна са създали своя собствена територия и тя е все по-трудно обозрима. Към съществуващите версии се трупат и нови версии на версиите. И то много повече и много по-бързо, отколкото му се трупат „на Клавдий труповете“, както твърди Хамлет. Същото се отнася и за рефлексиите върху Шекспировото творчество и върху неговите тълкувания от страна на литературознанието и театрознанието, на филологиите и историята, на философията и социологията, на психологията и културологията. Трудно е да оставим настрана в създаването на тази огромна територия Шекспир участието дори и на природните науки.

Пълният текст на статията четете на с. 88 – 90  в печатното издание на списание „Следва“, брой 35.

Вашият коментар