СЛЕДВА – списание за университетска култура

СЛЕДВА, безспорно най-доброто университетско издание у нас…

в. «Култура», Марин Бодаков

 

СЛЕДВА. Списание за университетска култура е хуманитарно издание на Нов български университет, създадено по идея на проф. Богдан Богданов. Излиза от 2000 г., до момента има издадени 34 броя. Периодичността му е две книжки годишно (по една на семестър – пролетна и есенна). Целта му е да популяризира каузата на НБУ и изобщо на либералното частно образование, да отваря академичното поле към публичността. Ориентирано е преди всичко към науките за човека, литературата, изкуствата и комуникациите.

Тонът на списанието съчетава четивността и академизма, насочено е към университетската наред с една по-широка аудитория. Публикуват се както специализирани статии и части от изследвания в областта на литературата, философията, културологията, историята на изкуството, така и публицистика, текстове на студенти. Списанието поддържа постоянни рубрики за театър, кино, визуални изкуства, академични пътувания, творческо писане, паметта за близкото минало и др. Във всеки брой се публикуват работи на преподаватели и студенти по визулни изкуства в НБУ.

Сред авторите на списанието са Албена Хранова, Анна Кръстева, Антоний Тодоров, Богдан Богданов, Боян Манчев, Венцислав Занков, Вера Траянова, Виолета Дечева, Владимир Димитров, Възкресия Вихърова, Галин Тиханов, Геновева Димитрова, Георги Господинов, Георги Гочев, Георги Фотев, Димитър Вацов, Динамир Предов, Емилия Дворянова, Ирина Генова, Йордан Ефтимов, Камелия Николова, Лилия Гурова, Лора Шумкова, Мариана Мелнишка, Мария Огойска, Михаил Неделчев, Мони Алмалех, Морис Фадел, Нева Мичева, Нинел Кьосева, Петя Александрова, Снежина Петрова, Христо Тодоров, Чавдар Гюзелев и много други. Публикуват се и значими преводни текстове – на чуждестранни българисти, като Мари Врина-Николов, Джузепе Дел Агата, Хенрике Шмит, на харвардския шекспировед Стивън Грийнблат, на архитекта Даниел Либескинд и др.

Главен редактор на СЛЕДВА е д-р Биляна Курташева, главен асистент по теория на литературата, НБУ. Графичният дизайн е на художничката Надежда Олег Ляхова.

Списанието се индексира и реферира в Central and East European Online Library (CEEOL).

Отзиви

Ходене по буквите
Литературен вестник
Към университетската култура