Следва бр.17, 2007

Съдържание

Юлияна Стоянова, Светлана Стойчева.
(На)казващата функция на мълчанието

Надя Данова.
Отново за „оксидентализма“ като образ на Другия

Марио Оливиери.
Изгубеният рай. Една бавна агония

Катерина Гаджева.
Новата икона. Фотографският портрет в услуга на тоталитарната власт

Пленерът: преди и сега.
Разговор между Ружа Маринска и Анжела Данева

„Лудите“ за театър си приличат
със Снежина Петрова разговаря Гергана Пирозова

Асен Терзиев.
Театърът на Димитър Гочев като покана за диалог

Боян Тодоров.
Старицата

Ангел Ангелов.
Визуалните изследвания в САЩ

Лора Шумкова.
О(т)граничаване на жанра

Изтегли броя