Следва брой 35, 2017 г.

Съдържание

Слово

Михаил Неделчев. Възхвала на академическата общност

Големите въпроси

Холи Кейс. Злият дух, който обсебва века на въпросите

Деяна Марчева.  Защо има смисъл от „право и литература“ (Към „Юридическото въображение“ на Джеймс Бойд Уайт)

Лилия Гурова. Философията на науката и нейното значение за света, в който живеем: Разговор с Щефан Хартман, Статис Псилос и Роман Фриг

Визии

Мария Огойска. Естетика на одухотвореността в портретите на Д. Добрович

Ирина Генова. Приближаване до една картина

Младост Вълкова. Техника и състояние на картината

Ана Анастасова. Поява и типология на сецесионовия детайл на фасадите на жилищни сгради в София в края на XIX и началото на XX век

 Литературен  детектив

Иван Сухиванов. Мистификациите – начин на употреба (Опити върху “Лозунги” от Мария Судаева)

Семинар

Виолета Дечева. Територията Шекспир,  или с какво се занимаваме в постоянния интердисциплинарен семинар „Шекспир: Версии“

Евгения Панчева. Шекспировите сонети в куртоазен контекст

 Пътят

Владимир Димитров. За Тера, Санторини и света Ирина

(Пост)юбилейно

Михаил Неделчев. Академични и междуакадемични общности – условие за толерантност и развитие

Книги

Милена Кирова. Воля за театър

Първо действие

Йоана Мирчева. Изход

Владимир Трифонов. Играч

Георги Тенев. Роден край

Иван Димитров. Пиеса за телевизора

Нели Лишковска. 72

Петя Башева. Аз, змеят