Следва бр.33, 2016

Съдържание

Пламен Бочков. Един човек може да сътвори цял един свят

Виолета Дечева. Образованието по изкуствата и Университетът

Георги Фотев. Университет, който подготвя лидери

Михаил Неделчев. Как проф. Богданов чете и разбира българската литература?

Сергей Игнатов. Да си направиш университет

Богдан Богданов. Човешкият опит на живеенето е нещо знаменито прекрасно

Иван Касабов. Осмисляната дума като разбиращо означаване

Джузепе дел’ Агата. Боян Дановски и италианската култура

Морис Фадел. Криминална литература и религиозност

Десислава Гаврилова. Невинни убийства

Виолета Дечева. Справедливостта в България

Чавдар Гюзелев. Сценографията в първо лице – залози, предизвикателства, решения

Ксения Киселинчева. Паузи и мълчания в пиеси на Бекет, Пинтър и Олби

Владимир Димитров. Кратка обиколка на Сицилия

Ива Бужашка. Усвояване на византийската традиция в модерното изкуство: Иван Милев

Амелия Личева. Стойностно и различно

Михаил Неделчев. за Георги Томалевски

Георги Томалевски. Бялото братство

Изтегли броя