Следва бр.22, 2010

Съдържание

Мари Врина-Николов. Да превеждаме устността, тоест да превеждаме литературността в литературния текст

Иглика Василева. Българският превод на Джойсовия „Одисей”: по шевовете на езика

Джузепе Дел’Агата. Исторически бележки относно приема и разпространението на българската литература в Италия

Нева Мичева. Спорадично, хаотично, маргинално. Българската литература в превод на испански (1989–2009)

Камелия Николова. Преводната драма и представите за театралност в България до Първата световна война

Ангелина Георгиева. Фрагменти на преводаческия дискурс (Бележки върху превода на съвременна немска драматургия)

Янош Хай. Асимилантът

Албена Хранова. „Визуалният обрат” на Стоян Заимов

Ангел Ангелов. Едуард Саид: критическата привързаност към Ерих Ауербах

Нева Кръстева. „Концерт за изречение”: словесните превъплъщения на музиката

Морис Фадел. „Анималистиката” на Емилиян Станев: отвъд смъртта на една птица

Геновева Димитрова. Road movie по руски

Вера Траянова. Берлинале’2010: през кръговете на ада

Надежда Александрова. Новооткритият театър на НБУ

Васил Макаринов. Виктор Браунер, сюрреализмът и алхимията

Ивайло Р. Петров. Къде бяхте на 10 ноември 1989 г.?

Владимир Димитров. В Египет на коптските християни

Радослав Механджийски. „Свят без стени” – берлински форум за млади лидери

Александър Христов. Кал (Коледен разказ)

Михаил Неделчев. Иван Богданов и неговото осмисляне на тринадесетте века българска литература

Писма от архива на Иван Богданов, представени от Надежда Александрова

Надежда Александрова. Иван Богданов за Стоян Михайловски

Изтегли броя