Следва бр.18, 2007

Съдържание

Лора Шумкова. Пощенски картички от Рим

Маргарита Коновска. Етруските градове на мъртвите. Записки от пътуващ семинар 2007

Басил Марков. Красимир Терзиев: видео и идентичност

Радосвета Кръстанова. Сюрреализмът преди всичко и винаги: азбучник

Ружа Маринска. Кой се страхува от изкуствоведа

Анжела Данева. Чист въздух за пленера

Зелма Каталан. Портрет на джойсоведа като млад

Камелия Спасова. Тялото – събитие и илюстрации

Йоана Стоянова. Важно е да имаш приятели (Отглас от Фестивала на европейските копродукции 2007)

Анна Йорданова. Киното и трафикът на хора: “Казваш се Жустин”

Мария Пороманска. Експресивните средства при формиране на детската (творческа) личност

Виктория Лекова. Стихове

Изтегли броя