Следва брой 39, 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Изчезващи неща

Лидия Денкова. Ален Бадиу – философско танго с изплъзващия се театър

Ален Бадиу. Похвала на театъра. Между танца и киното

Невелина Попова. Вечер с филмите на Анри Кулев

Гергана Стефанова. Преди да станат на прах: рециклираните мебели на Керън Райън

Добромира Терпешева. Къде са жените в цялата картина на изкуството?

Ангел Коцев. Дали възходът на имидж банките не е пагубен за рекламната фотография?

Визии

Ирина Генова. Образи на близкия и далечния друг в изкуството в България от края на ХІХ и началото на ХХ век

Дебати

Александър Тодоров. Можем ли да преценим характера на човек по изображения на лицето му. Злощастното завръщане на дискредитираната „наука” физиогномика

Поклонничества

Владимир Димитров. И всеки оставя по нещо, за да има следващият какво да руши.

Из Истрия и Фриули по Via Diagonalis

Авансцена

Виолета Дечева. Berlin Theater Treffen 2019 – актьори, материали, фабули

Първо действие

Лило Петров. Из Добролюб

Васил Балев. Из Свлачище

Димитър Бочев. Из Отровена пиеса за той и тя

Галина Георгиева. Из Астероид 35 111

Николай Гундеров. Из Цугцванг

Таня Шахова. Из Шест

Рецензии

Албена Павлова. Мисия – благотворителност! (За книгата на Евелина Христова „Комуникация на благотворителността“)

Татяна Буруджиева. Върху „Политически комуникационни практики“ от Росен К. Стоянов

Евелина Христова. „Графичният дизайн като мисия” на Илия Кожухаров от гледна точка на ПР/комуникационните специалисти

Изтегли броя