Следва брой 38, 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Слово
Виолета Дечева. Университетът и изкуствата.
Слово за откриването на академичната 2018/2019 година в НБУ
Награда „Богдан Богданов”
Михаил Неделчев. Думи при получаването на Наградата за хуманитаристика „Богдан Богданов”
Йордан Ефтимов. Литературният историк и актуалното: за един продължаващ интелектуален диалог
Георги Гочев. Да четем литературата така, все едно четем самите себе си.
За „Семинари“ от Богдан Богданов, том I
Визии
Златка Димитрова. Мацушима Хаджиме – eдин от образите на художника Александър Добринов
Мария Койчева. Завесата, това е самата картина.
Архитектура на дизайнерското мислене
Ангел Коцев. Рекламната фотография и възходът на имидж банките
Авансцена
Виолета Дечева. Екстатика на бездействието
По повод „Хамлет“ в Шаушпил Цюрих
Възкресия Вихърова. За децентрализацията, концептуализма и …
контекстуализацията. Заявяването на Платформа Артисти за НЕнасилие
Ксения Киселинчева. Нийл Саймън надуваше своя рог в постмодернисткия свят
Поклонничества
Владимир Димитров. Из старините на Източна Грузия
Прочити
Теодора Добрилова. Зараждането на фенфикшъните
Елена борисова. Богомилската символика като метафизично пътуване към себе си в романа на Емил Андреев „Стъклената река“
100 години от Първата световна
Irina Genova. Reflections of World War I:
Modernism and the National Idea in Bulgaria

Изтегли броя