Следва брой 37, 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

СЕМИНАР

ЕВГЕНИЙ ДОБРЕНКО

СОЦРЕАЛИЗЪМ С (ДВОЙНО) ЧОВЕШКО ЛИЦЕ

МАРИ ВРИНА. ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА

„ЛИТЕРАТУРНИТЕ ЧАСОВНИЦИ“

ВИЗИИ

ИРИНА ГЕНОВА. ФУТУРИЗЪМ СЛЕД ФУТУРИЗМА

ФИЛОСОФИИ

ЯСУО КОБАЯШИ, БОЯН МАНЧЕВ. ИДНАТА ФИЛОСОФИЯ

140 ГОДИНИ ЯВОРОВ

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ. ЯВОРОВИЯТ ПОГЛЕД

ОТ НАРОДНИЯ ТЕАТЪР

МАРИЯ ОГОЙСКА. ПИСАТЕЛЯТ И НЕГОВАТА ТВОРБА

ПОКЛОННИЧЕСТВА

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ. ИЗ БОСНА И

ХЕРЦЕГОВИНА ЗА ПЕТ ДНИ

КОНКУРС ЗА НОВА ПИЕСА

ТАНЯ ШАХОВА / ЯСЕН ВАСИЛЕВ / ВАЛЕНТИНА ЩАЙН /

МАГДА БОРИСОВА / ЛОРА ШВАРЦ

ВИОЛЕТА ДЕЧЕВА. КОНКУРСЪТ: НАПРАВЕНИ НЕЩА