Следва брой 36, 2018 г.

Съдържание

Животът на библиотеките

Абсолютният иконом и краят на историята. Читателският клуб на НБУ дискутира романа на Казуо Ишигуро „Остатъците от деня”

Надя Терзиева. Книгите са в Центъра на Нов български университет

Джийн Строс за библиотеки, хора и техните истории. Разговор на Биляна Курташева с една от забележителните личности на Нюйоркската обществена библиотека

Невен Илиев. Библиотеката на Осман Пазвантоглу във Видин

Бисер Козлев. Библиотеката като място

Лекция

Димитър Вацов. За истината и университета днес

Визии

Ирина Генова. Погледът от България отвъд желязната завеса през 1960-те.

Парижкото Биенале на младите художници

Елисавета Петрова. Петър Морозов като фотограф, карикатурист, дизайнер

Добромира Терпешева. Женският поглед на Камий Клодел

Авансцена

Възкресия Вихърова: от концептуализъм към контекстуализъм. Интервю на Камелия Николова

Поклонничества

Владимир Димитров. През Морея до Мистра

Архив

Надежда Александрова. Пътят на проф. Цеко Торбов към Кант

Александра Трифонова. „…И ние не пожалихме усилия и време…”

Цеко Торбов. Непубликувани документи около превода на „Критика на чистия разум” (Из архива на НБУ)