Визии

Рекламната фотография и възходът на имидж банките

Ангел Коцев

Ангел Коцев е преподавател по фотография в НБУ от 2017 г. Завършва Рекламна и художествена фотография в НБУ през 2000 г. Има разнообразен практически опит в тази сфера – бил е асистент в рекламно фотографско студио ДиВижън; стартира собствена фирма за рекламна фотография (2003-2004); бил е основен фотограф на списанията MAXIM, Програмата, FREESTYLE (2005-2010); от 2003 г. досега има редица реализирани корици и основни материали (модни сесии, представяне на известни личности) за списанията MAX, PLAYBOY, GRACIA, MAN’S HEALTH, HARPER’S BAZAAR, EVA и др. Участва в заснемането на рекламни кампании на водещи фирми и телевизионни продукции, сред които M-TEL, VIVACOM, COCA-COLA, BIG BROTHER, DANCING STARS и др. Преподавал е в Националната гимназия по полиграфия и фотография (от 2011 г.). Участвал е в изложбата „Съвременна българска фотография“.
Настоящият текст е част от докторантурата му на тема „Тенденции в развитието на българската рекламна фотография в периода 2000-2017 г.“

Разработката, представена в тази статия, е въвеждаща част от по-широко изследване „Влиянието на имидж банките върху рекламната фотография в България“, което разглежда ролята на агенциите за продажба на готови изображения на българския рекламен пазар и влиянието им върху рекламната фотография през периода 2000-2017 г. Целта е да се проучат тенденциите при избора на рекламно фотографско изображение – кога се предпочитат изображения от имидж банки и кога поръчково изработени, какво количество от фотографиите в българските реклами са от имидж банки и кои са специално заснети. В какви етапи на работния рекламен процес се появяват стоковите изображения. Какви са особеностите на сток фотографиите и по какво се различават от поръчковите. Дали сток индустрията за генериране на фотографски изображения е пагубна за поръчковата рекламна фотография и дава ли допълнителна възможност за създаване на бизнес за рекламните фотографски студиа. Проучването разглежда обзорно развитието на имидж банките в световен мащаб, кои са техните основни ползватели както на световния, така и на българския пазар. Чрез задълбочени интервюта и анализ сред арт директори, поръчкови рекламни фотографи и сток фотографи изследването ще се опита да представи и систематизира специфични тенденции от работния процес на рекламните агенции на българския пазар и как това влияе на рекламната фотография у нас. Понятието „рекламна фотография” ще бъде използвано в смисъла на поръчкова фотография, създадена за конкретен рекламен проект, а понятието „сток фотография” ще се използва за определение на фотография, създадена без конкретно задание, с обща комерсиална насоченост.

Въведение
Стоковата фотография се определя като бизнес, който представлява фотографи, предоставяйки техните снимки за ползване от трети лица срещу заплащане. 1

1 R. Peres, Michael (2007). “The Focal Encyclopedia of Photography: Digital Imaging, Theory and Applications, History, and Science”. Taylor & Francis. Retrieved 2016-03-14. p. 351.

Сток агенциите за изображения поддържат библиотека от изображения, представяйки ги на пазара, търсейки перспективни клиенти, преговаряйки за условията на лицензиране, подготвяйки документално извършването на сделката, за което взимат комисиона и дават полагащ се дял на фотографа (автора на изображението). Стоковата агенция дава възможност на държателя на правата на изображенията да ги предоставя за временно ползване и да съблюдава правилното им използване. Фотографи и илюстратори се съгласяват техните изображения да се продават и препродават с определени лицензионни режими от сток агенциите или чрез различни видове абонаменти, характерни за микросток агенциите.

Бъдещето на стоковата фотография изглежда светло, доколкото тя покрива нуждата от все повече изображения, които да бъдат използвани в печатни и дигитални медии и различни комерсиални рекламни кампании. Повечето купувачи на готови изображения са списания и книжни издателства, графични дизайнери и рекламни агенции. Сток фотографиите се лицензират за използването им в интернет, в телевизията, за илюстриране на презентации, календари, брошури, пощенски картички и вестници. Съвременните агенции за изображения предоставят за продажба също и музика, звукови ефекти и артистични видеокадри. В годините 1970-1980, докато сток агенциите набират сила, фотографските изображения, които те предлагат, имат репутацията на изображения, които са били отхвърлени. Най-добрите изображения от една поръчкова фотография се закупуват и използват от съответния клиент, докато останалите попълват колекциите на имидж банките. В този период качеството на изображенията се определя до голяма степен от различните по формат камери – голямоформатни, средноформатни и 35 мм. Различните предмети и светлинни условия изискват използването на специфични филми и постснимачни процеси и знание как да бъдат използвани и комбинирани за получаването на максимален резултат в качествено отношение.

В днешно време почти всеки, имащ дигитална камера, може да бъде сток фотограф. Поради напредването на фотографската техника, аматьори и хоби фотографи започнаха да доближават професионалните изисквания на сток агенциите. Това, което в днешно време определя сполучливия сток фотограф, е качеството на снимката и познаването на съвременните дигитални постпродукционни процеси, както и подборът на общозначими сюжети, следващи определени тенденции, което дава възможност на фотографиите да се харесват и продават в цял свят.

Особености на фотографския образ в имидж банките

…причина, поради която някои хора не харесват фотографиите от сток агенциите, е, че те се различават от нормалната фотография. Разбира се, сток фотографията може да бъде красива и бляскава, но през повечето време това е просто заснемане на обикновени неща по начин, който е обективен и търговски интересен. 2

Нека разгледаме същността на фотографиите в имидж банките – кого обслужват и какво е характерно за тяхното съдържание. Най-общо определението за сток фотографията е, че това са снимки с „…универсална рекламно насочена приложимост. Изчистени са от фирмени лога, рекламни надписи и текстове – т.е. елементите, които ограничават потенциалните купувачи в използването на снимките и биха създали правни проблеми. Най-типичният пример е специфичната бутилка и лого на „Coca-Cola”, защитени с патенти или лицензни права – естествено е да не може да се използва за реклама на „Pepsi” или други конкуренти” 3 .
Основната им функция е да обслужват дизайнери на списания и рекламни агенции, създаващи рекламни съобщения за всички възможни медийни канали за комуникация – пресреклама, външна, интернет и т.н. Към този отрасъл се прибавят блогъри и други фирми, използващи кадрите за презентации и учебни цели.От тяхната функционалност и употреба се създава и основната характеристика на стоковото фотографско изображение – то е създадено да обслужва рекламната индустрия, а по тази логика можем да наречем и сток фотографите, работещи за сток агенциите, рекламни фотографи. Ако погледнем някои висококачествени
изображения от сток кадрите, ще видим, че сложността на работния фотографски процес за организиране и изпълнение на заснетата идея са съпоставими с варианта на продуциране на рекламна поръчкова фотография. Разликата при сток фотографа е самопродуцирането и очакваните приходи се изчисляват по друг алгоритъм.
Трудността и отговорността на организацията и изработването в целостта си остават еднакви. Независимо от сходствата в работните процеси и функцията на изработените изображения, прието е, говорейки за рекламна фотография, да се визира поръчковата такава.

2 Rotenberg, Alexandre; Brutally Honest Guide to Microstock Photography: Turning Stock Photos Into Cash; p. 16; E-book.
3 Генчо Петков АФИАП; Сток фотограф; Интервю, с. 2.

Втората основна характеристика е обобщеността, липсата на идентификация с определена стока или услуга, с конкретно лице. Изображенията са разделени на такива, съдържащи емоционално съдържание, например смееи се хора на морския бряг, работещи в офис или тичащи в парка, и функционални изображения по-скоро на предмети, които дори са изолирани на бял фон, готови директно за изрязване и колажиране. Независимо от различното съдържание на тези изображения, едно е силно обединяващото между тях, а именно отвореното съдържание на образите. От тази характеристика произлиза доходността на стоковото изображение – то да бъде закупено колкото се може повече пъти. В тази концепция се съдържа и философията на микросток агенциите за изображения. За тази цел изображението трябва да може да бъде приложено към множество стоки и услуги навсякъде по света и към повече от един конкретен бранд/марка.

Следваща характерна черта на някои изображения от микросток агенциите е свързана с идейно-смисловото съдържание. В повечето от случаите то е уеднаквено по своя сюжет, колорит и емоционално съдържание. Някои критици на микросток снимките твърдят, че „… изображенията често изглеждат твърде фалшиви и евтини” 4 . Например група усмихнати шарени корпоративни типажи, които седят около маса за срещи, красиво русо момиче за обслужване на клиенти с работни слушалки или усмихнати хора в различни ситуации. Голяма част от тези изображения покриват определени тенденции на търсене. Всяка година агенциите за изображения правят проучвания на тенденциите в социалните мрежи и сред визуалното съдържание на най-продаваните фотографии в техните платформи с цел оптимизиране на съдържанието според търсенето. Това е полезно за продажбите както на сток фотографите, така и за агенцията. Реализацията на това съдържание зависи от фотографите и от нивото на агенцията, която ги представя. Различните агенции имат различно отношение към съдържанието и имат собствени специфични изисквания и стандарти, които съблюдават. Една от агенциите с най-високи изисквания към съдържанието е Getty Images. Тя е сред водещите създатели и дистрибутори на всепризнато и награждавано съдържание – фотография, видео, музика и мултимедийни дигитални продукти. Getty Images е сред най-уважаваните източници на визуално съдържание в света с над 200 милиона изображения, достъпни чрез водещите в отрасъла сайтове – www.gettyimages.co m и www.istock.com.

4 Rotenberg, Alexandre; Brutally Honest Guide to Microstock Photography: Turning Stock Photos Into Cash; p. 16; E-book.

Създаване и развитие на сток фотографията

Като определящи можем да представим няколко ключови момента в развитието на банките за готови изображения, които основно повлияват на поръчковата фотография. Това са възникването и организирането на библиотеки с готови изображения в услуга на печатните медии и впоследствие превръщането на тези библиотеки в дигитални такива, както и появата на бърза интернет връзка.
Първообразите на сегашните агенции за изображения възникват през 30-те години на ХХ в. в услуга на вестниците и списанията, които вече могат да възпроизвеждат полутоновото фотографско изображение. Пример за това е архивът на Bettmann в Ню Йорк. 5 Той започнал да функционира като компания, предоставяща снимки при 24-часова заявка за списания като Look и Life. 6 Основана е през 1936 г. от немския куратор Ото Бетман, който емигрира в Съединените щати през 1935 г. Архивът (Bettman Archive) започва с личната колекция на Бетман от 15 000 изображения, които той донася с куфарите си, когато бяга от нацистка Германия. През периода 1940-1980 г. се създава Архивът Хултън (Hulton Archive) като подпомагащ ресурс от фотографии за вестници и списания. Неговата първоначална функция е като фотографски архив на Picture Post (фотожурналистическо списание, публикувано в Обединеното кралство от 1938 до 1957 г.). Тъй като архивът се разширява през Втората световна война, става ясно, че огромната му колекция от снимки и негативи се превръща във важен исторически документален ресурс, и през 1945 г. сър Едуард Хултън създава библиотеката „Хултън Прес“ (Hulton Press Library) и възлага на Чарлз Гибс-Смит от Victoria and Albert Museum да каталогизира целия архив с помощта на система от ключови думи и класификации. Системата „Гибс-Смит“ се предполага, че е първата в света система за индексиране, тя е приета и въведена за работа в Британския музей. 8

5 R. Peres, Michael (2007). “The Focal Encyclopedia of Photography”, p. 351.
6 Ibidem, p. 352.
7 http://www.americanheritage.com/content/goodbye-all
8 Hulton Archive – History in Pictures History of Picture Post by the Archive Curator Sarah McDonald, 15/10/04. Accessed March 2008.

Разширяване и преход към онлайн функциониране

Когато интернет се появява в началото на 90-те, много промени се случват с индустрията за стокови изображения. В началото на интернет търговията малко неща се продавали онлайн, те трябвало да се опаковат и изпратят. Предприемачите в индустрията на сток изображения видели възможност за сток фотографията при интернет търговията. Дигиталните изображения, които са обект на авторско право, можели лесно да бъдат поръчвани и доставяни без разходи, не както в другите търговски отрасли. Като бизнес модел интернет се оказва много привлекателен за сток фотографите, тъй като повишава достъпа до повече клиенти, което, от своя страна, повишава продажбите на едно и също изображение във времето, генерирайки добри доходи. Това привлича вниманието на големите компании и инвеститори, задвижвайки индустрия за милиард и половина. Някои анализи сочат, че капиталът на имидж банките до 2012 г. е нараснал на 4 милиарда (изображения).
При преминаването от физически архиви към дигитални, разрастването им и качването им на сървъри в средата на 90-те години на миналия век, „библиотеките за изображения“ започват да се наричат „агенции за изображения“. 9 Архивите също започват да разчитат все повече на ключови думи за сортиране и извличане на снимки. През 1991 г. агенцията за изображения Photodisc, базирана в Сиатъл, започва продажбата на компактдискове с пакети от изображения. За разлика от конкурентите си, Photodisc е лицензирал пакетите с изображения като безплатни. За разлика от досега познатата система за заплащане на авторски права, известна като „Rights Managed“, новият подход позволява на купувача на компактдиск да използва изображенията толкова пъти, колкото му харесва, без да плаща допълнителни такси. 10
Между 1990 и 2000 г. се случват множество промени в средите на агенциите за изображения. Периодът се характеризира с голяма динамика на обединенията между различните представители в бизнеса, дигитализацията му и преминаване онлайн. 11

9 A Brief History of Stock Photography. alamy.com. June 16, 2015. Retrieved 2016-03-14.
10 Ibidem.
11 Heron, Michal (2007). Digital Stock Photography: How to Shoot and Sell. Allworth Communications. p. 8. ISBN 978-1-58115-484-9.

Компанията Corbis придобива масовия архив на Bettmann през 1995 г. 12 През 1995 г. Photodisc става онлайн 13 , а през септември 1997 г. се обединява с базираната в Лондон компания Getty Communications, за да формира базираната в Сиатъл Getty Images 14 . През 1996 г. колекцията от изображения на Хултън е купена от Getty Images за £8.6 милиона. 15 През 2000 г. Getty Images стартира голям проект за дигитализиране на фотографския архив и създава специален уебсайт през 2001 г. 16 През 2003 г. и архивът на Хултън бива прехвърлен на основния уебсайт на Getty Images; архивът на Хултън все още е на разположение днес като специален ресурс в рамките на огромните собствени данни и архиви на Getty Images. Дигитализирането на архивите като начин на съхранение не е единствената промяна, станала възможна с развитието на новите технологии. Изпращането на изображения на диск изисква време и средства, а развитието на интернет и дигитализираните вече изображения позволяват на сток агенциите да организират предоставянето, търсенето и извличането на изображения в мрежата. Отнемащата време реалност на бизнеса в „аналоговата” епоха изглежда немислима днес. Нека си представим запитвания, изпратени по телефона, факса или дори с писмо. Екипи, които търсят поръчаните снимки по индексни карти в кутия след кутия, пълни с диапозитиви, знаейки, че изображението е някъде там. Изображенията се събирани и изпращани от агенциите по пощата или с куриерски услуги. Възможността изображенията да се загубят по време на пътуването или да закъснеят, да настъпят технически повреди по време на път също били на дневен ред, а когато такова нещо се случи, то означава само едно – целият процес започва отначало. В днешно време функцията на агенциите за изображения се отнася до доставката на фотографии, видеоклипове и векторни изображения, включващи както професионални, така и любители фотографи, новинарски архиви, музейни и национални колекции. Всичко това се случва в специализирани интернет платформи, където изображенията се разделят по различни тематики, като „начин на живот”, хора „на работа и игра”, храна, спорт и мода. 17 Други теми могат да включват стереотипи, изразяващи общи емоции и жестове, домашни любимци, пътуване и туризъм.

12 R. Peres, Michael (2007). “The Focal Encyclopedia of Photography”, p. 351
13 Crotty, Cameron (February 1, 1996). “Image is everything.(West Stock and PhotoDisc introduce Web sites) (Internet Watch) (Company Business and Marketing)(Brief Article)”. Macworld. Retrieved 2008-10-06.
14 The Getty-PhotoDisc Deal: Image is Everything – Business Week.
15 Gross, Larry P.; Katz, John Stuart; Ruby, Jay (2003). Image ethics in the digital age. University of Minnesota Press. ISBN 978-0-8166-3824-6.
16 “A Brief History of Stock Photography”. alamy.com. June 16, 2015. Retrieved 2016-03-14.
17 Eric A. Taub, “When Are Photos Like Penny Stocks? When They Sell”, New York Times, June 5, 2007.

Съвременни тенденции

Според изследването на Technavio глобалният пазар на изображенията ще надхвърли 4 млрд. долара до 2020 г. 18 и ролята на имидж банките ще е съществена. echnavio 19 обяснява това като особено повлияно от възхода на онлайн маркетинга в социалните медии. Тогава е почти невъзможно да си представим блог публикации, такива в социални медии или статия в уебсайт, които не разполагат със силни визуализации. Психолозите от Института за поведенческа икономика в Тилбург са достигнали до заключението, че образността има способността да повлияе на отношението на човек, на склонността му да приеме нещо за истина. Следователно използването на изображения може да бъде ефективен и наистина мощен инструмент за насърчаване продажбата на продукти и услуги. Всъщност различни изследвания показват, че чрез визуализирането на определена информация тя може да бъде запомнена по-лесно, отколкото просто като се чете текст. Статистически данни, събрани от MDG Advertising, показват следното:
– Страниците с изображения имат средно 94% повече общи прегледи от тези без;
– Включването на снимка в прессъобщение увеличава прегледите с 14%;
– 67% от потребителите казват, че качеството на изображението на продукта е „много важно“ при избора и закупуването на продукт онлайн 20 .
Можем да завършим с думи от статията „Всичко е заради образите“ на „MDG Advertising“ от октомври 2018 г., които са показателни и определящи за бъдещите тенденции в използването на фотографски образи: „Старата поговорка, че картината струва хиляда думи, продължава да е вярна и в цифровата епоха“.

Лицензи за използване на фотографии, предоставяни от агенциите за изображения

С развитието на технологиите се развива и потребността от качествени и евтини изображения. Основните клиенти са в издателската и рекламната индустрия, както и от различни по-широки сфери. С времето се оформят два вида сток агенции за изображения – макросток и микросток. Основната разлика при тях е в начина на калкулиране на лицензите за заплащане. Изображенията често са лицензирани според спецификата на тяхната употребата. Според „Ню Йорк Таймс” конвенционалните макросток агенции за изображения таксуват от няколкостотин до няколко хиляди американски долара на изображение, „базирайки се на размер на изображението, периода на циркулация и други фактори“. Снимките на микросток агенциите могат да се продават за $0,25 на кадър 21 . Съвременните лицензионни режими, които функционират на пазара за стокови изображения, обхващат следните няколко модела:

18 https://www.businesswire.com/news/home/20160210005055/en/Increased-Demand-Visual-Content-Boost-Global-Images.
19 Technavio е водеща компания за пазарни проучвания с глобално покритие [https://www.technavio.com/]
20 https://www.mdgadvertising.com/marketing-insights/infographics/its-all-about-the-images-infographic/
21 Eric A. Taub, “When Are Photos Like Penny Stocks? When They Sell”.

1. Характеристики на лицензионния модел Rights Managed (RM)

В индустрията за продаване на готови фотографски изображения съществува лиценз за авторски права, който позволява еднократно използване на снимката, както е посочено в лиценза. Ако потребителят иска да използва снимката за други цели, трябва да се закупи допълнителен лиценз.

Rights-managed (RМ) and rights-ready е специализирано лицензиране за конкретни видове употреба на изображението. Специфики на Rights-managed лиценза:
• Ценообразуването се основава на фактори като размера, медията, за която ще се ползва, продължителността на използване и географското разпространение.
• Употребата на изображение, закупено със съответния лиценз, е ограничена до конкретната употреба, средносрочен период от време, вид на възпроизвеждането, разположение, размер на съдържанието и избраната територия.
• Изображенията са Non-Exclusive, което означава, че няма изключителни права за използване на съдържанието им. Getty Images може да лицензира същото съдържание и на други клиенти. Възможни са изключителни лицензи за съдържание, rights-managed, при заплащане на допълнителна лицензионна такса.

2. Характеристики на лицензионния модел Royalty-free (RF)
Royalty-free се отнася до правото да се използва изображение, обект на авторско право или интелектуална собственост, без да е необходимо да се плащат права или лицензионни такси за всяка употреба, за всяко продадено копие или обем или за определен период от време на употреба или продажби.
Royalty-free лицензът не означава, че няма лицензионни такси. Това означава, че лицензионната такса се изплаща веднъж и не е необходимо да се плащат допълнителни възнаграждения, ако съдържанието бъде повторно използвано.
Royalty-free изображението е лицензирано за неограничено във времето ползване и неговото ценообразуване се основава на размера на файла.
„Неограничено“ означава, че не съществува изтичане или край на правата за използване на изображението.
Специфики на Royalty-free лиценза:
• Изображението може да се използва на всяка географска територия.
• Изображението може да се възпроизвежда върху всички носители, което означава, че съдържанието може да се използва в печат, в цифров формат или във всякаква друга форма или формат.
• Изображенията не са ексклузивни (Non-Exclusive), което означава, че нямате изключителни права да използвате съдържанието. Имидж банката може да лицензира същото съдържание и на други клиенти.
• Изключителни права за ползване на Royalty-free изображения могат да бъдат договорени.

Микросток фотографията, известна още като микроплатежна фотография, е част от индустрията за продаване на готови фотографски изображения. В началото започва като тенденция, определяща ги като по-нискокачествени, приемайки снимки от по-широк кръг от фотографи от традиционните агенции (включително приемат образи от аматьори и любители) и продават изображенията си на много ниска цена (от $0,20 до $10 в САЩ). В днешно време качеството в микросток агенциите е на контролирано високо ниво.

Като една от водещите микросток агенции, Shutterstock предлага следния вариант на Royalty-free изображения – със Стандартен лицензионен режим и с Разширен лицензионен режим. Стандартен лиценз за изображения е основният лиценз на Shutterstock. Той дава голяма свобода за това къде могат да се използват те. Съгласно това споразумение фотографиите могат да се използват в мрежата за реклами, приложения, социални медии, електронни публикации и имейл маркетинг. Това включва и услуги за споделяне на видео, при условие че бюджетът за целия проект не надвишава $10 000. Може дори да се включи във филм, телевизионен сериал или реклама, стига да не надвишава отново този бюджет. Изображението може също така да се използва за печат, при условие че тиражът на продукцията не надвишава $500 000 във всички формати. Това включва книги, списания, вестници, билбордове, обложки за DVD или CD, бланки или опаковки за продукти. Стандартният лиценз позволява също снимката да се използва за лични проекти.

Разширеният лиценз е препоръчителен, ако се планира работа по голям проект за печат или уебконсумация. Съгласно този лиценз могат да се използват изображения за същите неща, както при стандартния лиценз, но без ограничения за бюджета или броя копия на печат. На това ниво се дава на потребителя правото да включи изображения в свои фирмени пространства и платформи, както и да създава стоки с рекламни или търговски цели.

Shutterstock е създала и различни възможности за персонализиране на закупуването на изображения от закупуване на права само за едно изображение до договарянето на евтини планове за отделен проект или достъпни месечни планове за текущи нужди. Повечето планове включват определен брой изображения срещу определена сума. Съществуват и планове за по-големи екипи и корпорации, които предоставят достъп и инструменти за взаимодействие на множество потребители.

В днешната медийна среда Royalty-free лицензирането, в което изображенията могат да се използват без плащане за всяко ползване, е хит за купувачите. Микросток агенция Alamy, която продава както изображения, правата на които се управляват според нуждата RМ, така и изображения с по-гъвкав подход към авторските права RF, вижда много по-голямо търсене за тях. „Клиентите все повече и повече искат прости, ясни и гъвкави права, които традиционно идват с модел [royalty-free]”, казва Хелс Хикс, ръководител на отдел „Маркетинг и обслужване на клиенти” на Alamy. „Моделът [rights-managed] е по-сложен и ограничава степента, до която изображението може да се използва, което не е подходящо за днешните клиенти.” 22

22 https://www.popphoto.com/news/2014/09/can-photographers-still-make-money-stock-photography#page-2

3. Абонаментен подход на лицензиране

Shutterstock е пионерът на абонаментния модел. Останалите участници на пазара бързо забелязват ефективността му и скоро започват да рационализират процеса на лицензиране, като предлагат на клиентите и възможността да се включат в прости нискотарифни абонаментни пакети. Един паралел е популярният бизнес модел на Netflix, където потребителите плащат месечен абонамент, който струва $9.99 за неограничено удоволствие от гледането. Този бизнес модел е в пряк контраст с Blockbuster, сега несъществуващия лидер в бизнес модела за наем на плащане на филм, който започна да се проваля в началото на века. Целта на Netflix е да превърне някои пирати на авторски права в платежни клиенти.

Най-лесно може да се разбере абонаментният лицензионен модел, когато е представен в таблица. На нея се представят данни от някои от най-популярните микросток агенции и техните абонаменти.

Източник: Официалните интернет платформи на съответните агенции за зображения на 26.12.2018 г

Тенденции за избор на лицензионни режими на българския пазар

Имидж банките са сериозен играч на пазара за комерсиални изображения както в световен мащаб, така и на локално ниво. От 14 години на българския пазар има представителство на Getty Images в лицето на Guliver Photos. Основната му функция е да комуникира със съответните клиенти, помагайки им в избора и лицензирането за съответното изображение. В началото започва с предлагане основно на фотографско съдържание, а с времето и развитието на Getty Images се включват видео и музикални секции. Getty Images са характерни с високото качество на снимковия материал и фотографиите за редакторска употреба, за илюстриране на информационни материали. Изключително използвани от различни информационни медии, но и с възможност за използване за рекламни проекти.
В България представителството работи с телевизии, онлайн списания и рекламни агенции и „всички, които се занимават с дизайн и визуално съдържание под каквато и да е форма, до големи компании с международни офиси – те си имат преференциални условия” 23 .
Една подробност, която е важна характеристика на използването на Royalty-free изображения, е възможността за архивиране и използване във времето. Това не е свързано с препродажба на трети лица и промяна на търговските субекти и различните държави и дава опция за многократно и дългогодишно използване.
Guliver Photos като търговски представител на Getty Images за България имат вече над десетгодишна история с различи големи фирми на българския пазар, които имат голяма собствена база данни от Royalty-free изображения – „…например БТК, Vivacom имат лицензирани Royalty-free снимки от ден първи до днес, самите те вече разполагат с един ресурс от Royalty-free снимки, които да използват под всякаква форма. Могат снимка, лицензирана преди 10 години, да я извадят и да си я сложат в брошурата“ 24 . Това многократно ползване обаче рано или късно е ограничено от бързо променящите се тенденции. Като собственици на iStock, макросток агенцията Getty Images навлиза в бизнеса с микросток изображения. В iStock е характерен абонаментният лицензионен подход както при всички микроплатежни платформи, където определен брой Royalty-free изображения могат да бъдат сваляни и използвани многократно.
Според статистика, направена и предоставена от Guliver Photos, представител на Getty Images за България, през периода от 2012 до 2018 г. има нарастване на потреблението на сток изображения чрез абонамент спрямо индивидуалните и конкретно харесани и закупени изображения.

23 Яна Иванова; мениджър продажби Guliver Photos, интервю, с. 2, 2018 г.
24 Пак там.

Графиката е предоставена с любезното съдействие на Guliver Photos

На графиката се вижда, че пазарът на готови изображения в България през годините расте, показвайки развитието на абонаментния лицензионен модел като бизнес модел за купуване на изображения за комерсиални цели. Тенденциите в световен мащаб, продиктувани от промени в технологиите и развитието на интернет, влияят и на българския рекламен пазар. Този растеж на ползвателите на абонаментния модел е основополагащ за оформянето на съвременната тенденция – 70% спрямо 30% в полза на готовите изображения спрямо поръчковите.

Вашият коментар