Архив

Пътят на проф. Цеко Торбов към Кант

„На нас тепърва ни предстои да се вглеждаме и да актуализираме идеите на проф. Цеко Торбов, да осмисляме привидно сухите факти на неговия живот. Когато на четирийсет и осем години, едва в началото на обещаващата да бъде бляскава научна кариера, Торбов доброволно изоставя идеологизиращата се катедра по теория на правото, той всъщност отказва да бъде част от институциите на новата власт“ – това беше казала Весела Ляхова в памет на проф. Цеко Торбов преди двайсет години по повод десетгодишнината от смъртта му в статия, публикувана в сп. „Демократически преглед“ (книга 32, лято 97).

Надежда Александрова е филолог и архивист, работила е като специалист в Центъра за документи и архивни фондове в НБУ от учредяването му, автор на рубриката „Архив“ в сп. „Следва“. Била е уредник на къщата музей „Яворов“. След 10 ноември 1989 г. е един от създателите на Радикалдемократическата партия. Оглавявала е Националния литературен музей и Столичната библиотека. Автор е на много студии и изследвания върху Димчо Дебелянов, Николай Лилиев и др. Неотдавна получи една от Годишните награди на портал „Култура“ – Специална награда за нейните литературоведски изследвания и цялостната й библиотечна и културна дейност.
Честито на уважаваната ни авторка!

Пълният текст на статията можете да прочетете на с. 122 – 125  в печатното издание на списание „Следва“, брой 36.

Вашият коментар