Първо действие

Първо действие

Публикуваме начални откъси от наградения драматургичен текст „Изход“ на Йоана Мирчева и от останалите пет номинирани текста – „Играч“ на Владо Трифонов, „Роден край“ на Георги Тенев, „Пиеса за телевизора“ на Иван Димитров, „72“ на Нели Лишковска и „Аз, Змеят“ на Петя Башева.

Пълният текст на пиесите четете на с. 121 – 143  в печатното издание на списание „Следва“, брой 35.