Поклонничества

През Морея до Мистра

Всички любители на пътешествията знаят колко богато е културно-историческото наследство на съседна Гърция. Слушали сме лекции, четем книги, разглеждаме албуми, правим фотоизложби. Години наред преподаватели от различни програми на Нов български университет провеждат учебни експедиции в различни части на страната. За тези пътувания може да се прочетат много и интересни статии в университетските издания и разбира се, в „Следва“.

Владимир Димитров е гл. ас. доктор към департамент „История на културата“ в НБУ. Защитил е докторат на тема „Стенописното наследство на зографската фамилия Минови“. Научните му интереси са в областта на християнското изкуство и опазването на културното наследство. Член е на Управителния съвет на Българския национален комитет на Международния съвет за опазване на паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС). Редовен автор на сп. „Следва“.

Пълният текст на статията можете да прочетете на с. 114 – 121  в печатното издание на списание „Следва“, брой 36.

Вашият коментар