Визии

Поява и типология на сецесионовия детайл на фасадите на жилищни сгради в София в края на XIX и началото на XX век

Ана Анастасова

От края на XIX в. в софийската архитектура започва да се проявява влиянието на сецесиона: първо при обществените постройки, а от началото на новото столетие – масово и в жилищните. Основна заслуга за усвояването на сецесиона от Европа в България имат първите български архитекти, учили в чужбина и завърнали се да работят на родна земя. Те получават образованието си във висшите учебни заведения по архитектура и инженерство в Букурещ, Париж, Гент, Виена, Прага, Мюнхен, Щутгарт и т.н. Някои от тях започват творческа дейност на българска територия още през 90-те години на XIX в., но като цяло имат най-голям брой реализирани проекти през първите две десетилетия на XX в..

Пълният текст на статията четете на с. 62 – 81  в печатното издание на списание „Следва“, брой 35.

Вашият коментар