Литературен детектив

Мистификациите – начин на употреба

Опити върху “Лозунги” от Мария Судаева

Иван Сухиванов

През 2004 г. във Франция е публикувана книгата Maria Soudaïeva. Slogans. Trad. du russe par Antoine Volodine. Paris: Éd. de l’Olivier. Стихосбирката е съставена от 1029 моностиха с призивен характер, в три раздела, всеки от които по 343 стихотворни реда. Според Антоан Володин, преводач и редактор на изданието, Мария Судаева е родена през 1954 г. във Владивосток. Заедно с баща си, геолог по професия, тя живее в Корея, Китай и най-продължително във Виетнам, където преминава нейното детство. След средното училище Судаева се записва в биологическия факултет на университета във Владивосток, но така и не го завършва. Работи като преводач в различни туристически агенции в СССР, а след разпадането му – във Виетнам. Пише също на френски, език, който овладява по време на дългогодишното си пребиваване в Ханой. В началото на перестройката Судаева се проявява като политически активист – сформира във Владивосток анархистка група, която не просъществува дълго. Судаева се самоубива през 2003 г.
Според версията на Володин текстът на „Лозунгите“ попада в ръцете му след смъртта на авторката. Ръкописът му е предоставен от брата на поетесата, а със самата Судаева Володин се запознава лично няколко години преди смъртта й по време на едно от пътуванията си в Южна Азия.

Акция Лозунги по книгата на Мария Судаева.
Галерия ИМХО, Саратов, Русия
imho-gallery.ru

Пълният текст на статията четете на с. 83 – 87  в печатното издание на списание „Следва“, брой 35.

Вашият коментар