Авансцена

Конкурс за нова пиеса: направени неща

Виолета Дечева

Конкурс за нова пиеса’2018 на тема Родината е второто издание на обявения от НБУ през 2016 г.
Конкурс за нова пиеса. Какво накратко имаме след две години работа?
Пиесите. Миналата година получихме 85, а тази – 60 пиеси, сериозен масив, потвърждаващ необходимостта от такъв формат конкурс в подкрепа на драматургията в България.
Наградата. Тази година бе поделена между двама автори, тоест Конкурс за нова пиеса вече има трима „свои” автори.
Премиерата. Състоя се първата премиера (26.02.2018) на Конкурс за нова пиеса в Театъра на НБУ с пиесата „Изход” от Йоана Мирчева (реж. Гергана Димитрова), наградена в първото му издание. Предстои премиера също на радиопостановката на „Изход” – БНР с Програма „Хр. Ботев” и радиотеатърът са партньори на конкурса.
Отличия и награди. Конкурсът вече получи първата си номинация за наградата „Аскеер” за драматургия 2018 за пиесата „Изход”, отличена в първото му издание.
Лабораторията за писане на пиеси, която е втората фаза в него, привлече вниманието към Конкурс за нова пиеса на НБУ с постепенното създаване на общност от драматурзи.
Номинираните (11 общо) автори съставят малката група, която създаде конкурса.

Виолета Дечева е професор по театрознание в НБУ, изследовател, историк и критик, доктор по изкуствознание. Завръшила е българска филология в СУ „Св. Кл. Охридски“ и театрознание в НАТФИЗ „Кр.Сарафов“, специализира във Freie Universität-Berlin, гост-лектор в Германия, Полша, Чехия и др. Автор на множество индивидуални и участник в колективни научни проекти в Германия, Австрия, Чехия, Унгария, Полша, Швейцария и др. Многократен стипендиант на DAAD. Стипендиант на RSS (CEU), CAS-Sofia, Landis & Gyr Stiftung и др. Официален гост и жури на национални и международни театрални фестивали в Полша, Германия, Австрия, Франция, Чехия и мн. др. Член на редколегии на специализирани издания за изкуства, култура и театър. Член на Международната федерация на театралните изследователи (International Federation for Theatre Research, IFTR), на Международната асоциация на театралните критици (International Association of Theatre Critics- IATC) и др.
Сред книгите, които е издала, са: „Кризите на Народния театър“ (2016); „На фокус: Dimier Gotscheff“ (2015); „Между идеологиите и хедонизма. Театърът в началото на новия век“ (в две части – 2013 и 2014).

Пълният текст на статията можете да прочетете на с. 80 – 85  в печатното издание на списание „Следва“, брой 37.

Вашият коментар