Животът на библиотеките

Книгите са в Центъра на Нов български университет

Надя Терзиева

И само книгите ви ще останат.
Умберто Еко

Измина една година от създаването на първия по рода си сред образователните институции в страната Център за книгата на Нов български университет. Той обединява Библиотека, Издателство, университетски архив и книжарници и е основан по идея на д-р Георги Текев, изпълнителен директор на НБУ. Целта е подпомагане на образователната и научноизследователската дейност и разпространение на постиженията на НБУ. Стремежът е чрез поддържане на синергични връзки, взаимодействие и съвместни инициативи между звената в Центъра библиотечните ресурси и услуги, университетските издания и архивните колекции, дарени от известни български учени, да станат по-видими, използвани, четени и изследвани.

Надя Терзиева е директор на Центъра за книгата към НБУ от неговото създаване през 2016 г. Преди това е дългогодишен директор на Библиотеката на НБУ с принос за изграждането и развитието й като съвременен информационен център. Основател и председател на УС на първото библиотечно обединение „Български информационен консорциум”, в което членуват над 78% от висшите училища. Има множество публикации в областта на библиотечно-информационните науки и технологии, както и участия в десетки международни проекти. Има три магистърски степени: по бизнес администрация, библиография и научна информация и българска филология. Специализира библиотечен мениджмънт във Великобритания, Холандия, Испания. Член на Настоятелството на НБУ от 2016 г.

Пълният текст на статията можете да прочетете на с. 16 – 23  в печатното издание на списание „Следва“, брой 36.

Вашият коментар