Архив

„…И ние не пожалихме усилия и време…”

„…И ние не пожалихме усилия и време да дадем един превод на български, който да се чете, доколкото това изобщо е възможно, както самият оригинал“

През 2017 г. се навършват 50 години от излизането на българския превод на „Критика на чистия разум“ от Имануел Кант – един значим юбилей както за българската философия, така и за науката и културата ни изобщо. „Виновник“ едно от най-важните съчинения на Кант да бъде претворено на български език е професор Цеко Торбов.

Д-р Александра Трифонова е специалист-архивист в Центъра за документи и архивни фондове на НБУ от 2010 г. Завършила е история и чешки език в СУ „Св. Кл. Охридски“ и е защитила докторат на тема „Руско-чешки политически и културни отношения през Х–XIII в.“ (2007). Работила е в Държавна агенция „Архиви“, Териториална дирекция „Държавен архив“ – София. Научните й интереси са в полето на обработка на лични архивни фондове, история и развитие на университетските архиви по света, чешко-български научни и културни връзки, „българските“ чехи, както и положението на руската научна емиграция в България. Превежда специализирана литература от руски и чешки език.

Пълният текст на статията можете да прочетете на с. 126 – 127  в печатното издание на списание „Следва“, брой 36.

Вашият коментар