Големите въпроси

Злият дух, който обсебва века на въпросите

Холи Кейс

Предметът на настоящия доклад е моето учудване как така европейците от деветнадесети век достигат до идеята, че думите, с които са свикнали да описват действителността, не са точни, че намирането на правилната дума би могло да впрегне иначе разрушителни сили за постигането на продуктивни цели и да бъде равносилно на разрешаването на привидно неразрешими социални и геополитически проблеми на онова време. Целта ми е също така да се запитам как това желание за намиране на липсващата, единяваща, всеобемаща дума се превръща в обект на критика.

Пълният текст на статията четете на с. 11 – 21  в печатното издание на списание „Следва“, брой 35.

Холи Кейс е доцент по история в университета Браун, САЩ. През академичната 2016-17 г. е стипендиант на Института за науки за човека (IWM), Виена. Специалист е по история на модерна Европа и връзките между външна политика, социална политика, наука и литература в европейската държавна система, ХIХ-ХХ век. Автор е на книгата „Междудържавие: Трансилванският въпрос и европейската идея през Втората световна война“ (2009). С любезното съгласие на авторката публикуваме откъс от новата й книга (под печат) – „Епоха на въпросите“, нестандартен прочит на европейския ХIХ и ХХ век през призмата на източния въпрос, еврейския въпрос, полския, женския, работническия и куп други големи и малки въпроси, които владеят умовете на стария континент десетилетия наред. Кога и защо хората започват да мислят в режима на „въпросите“ и как това променя техните всекидневни и политически нагласи, пита авторката и дава нови и неочаквани отговори, възможни само за полиглот и чувствителен изследовател като нея, работил в архивите на Румъния, Унгария, България, Сърбия, Австрия, Турция…

Вашият коментар