Книги

Воля за театър

Милена Кирова

Големите изследвания обикновено се раждат „на топло“: у дома, край компютъра, в резултат на не толкова продължителни, колкото сгъстени усилия.
Тази книга обаче (в двете си части тя надхвърля 800 страници голям формат) има различна съдба. Износена е в продължение на дванадесет години, при това „на терен“: из театралните зали, на семинари и конференции, по фестивали у нас и в чужбина.
Структурата й също не е традиционна за монографично изследване и представя изключително широк спектър от видове на критическия дискурс: класически рецензии на театрални представления, тематични статии, прегледи, концептуални бележки, обзорни проследявания на сравнително дълги периоди в развитието на нашия театър, портрети на театрални дейци…

Пълният текст на статията четете на с. 116 – 119  в печатното издание на списание „Следва“, брой 35.

Вашият коментар