Животът на библиотеките

Библиотеката на Осман Пазвантоглу във Видин

Невен Илиев

Осман Пазвантоглу (1758-1807) е една от емблематичните за Видин исторически фигури. Относно произхода на фамилията му има различни допускания, но В. Мутафчиева безспорно е права: тя живее от няколко поколения във Видин. Това се потвърждава и от семейните имена: Али (синът на Осман): „висш, могъщ“; Ибрахим (дядото и братът на Осман): „баща на народите“; Йомер (бащата на Осман): „странстващ богомолец, поклонник“; Осман: „човек, наместващ костта при изместване или счупване“; Рукийе: „талисман“; Фатма: „отнета от майчината гръд“ (последните две са имена на „майките“ на Осман). Имената са от арабски произход, т.е. фамилията е изцяло мюсюлманска поне от четири поколения.
Около фамилното име на Осман Пазвантоглу. Някои от изследователите твърдят, че формата на фамилното име трябва да бъде „Пасбан/Пасбаноглу“. Интересно мнение, но от него няма смисъл: в османския (старотурски) език и трите посочени думи отговарят именно на формата „(нощен) пазач“. Думите „пасбан/паспан“ са персийски, а от тях произлиза турската дума „пазван(т)“, като значението й е непроменено (Фиг. 1) .

Невен Илиев (1952, Видин) завършва специалността „Турска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1976 г. От същата година до днес работи в Регионалния исторически музей – Видин като специалист в отдел „История на България ХV-ХІХ век“. Има стотина публикации за периода VІІ-ХІХ век, автор е на изследването „Османската империя, Видин и Осман Пазвантоглу“ (2011), има авторско и съавторско участие в „Пътеводител на град Видин“ (1994) и „Град Видин. Кратък исторически очерк“ (2008), както и в издания, предназначени за туризъм.

Фиг. 1 – Печатът на Осман Пазвантоглу

 

Пълният текст на статията можете да прочетете на с. 35 – 43  в печатното издание на списание „Следва“, брой 36.

 

Вашият коментар