Животът на библиотеките

Библиотеката като място за…

Що е библиотека?

Д-р арх. Бисер Козлев (1969) е преподавател в катедра „Общественисгради“ към Архитектурния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия, София, където е защитил докторат на тема „Архитектура на дипломацията” (2017). Бил е хоноруван преподавател в НБУ. Има над 20 години стаж като дизайн координатор и мениджър на международни архитектурни проекти. 12 години работи като архитект по азиатските проекти на австрийското архитектурно бюро STRABAG в Москва, Баку (Азербайджан) и Астана (Казахстан).

На пръв поглед всички знаем какво е библиотеката и за какво служи.
В самото име, преведено от гръцки, се съдържа обяснението: място за съхранение на книги (βιβλιοθήκη, от βιβλίον – книга, и θήκη – място за съхранение). Още от древността съществуват места, където се събират различни материали (предимно текстови) и интересни предмети. В началото това са по-скоро архиви, в които се съхранява информация за извършени сделки, записи от исторически събития или легенди. По това време тези сбирки най-често били частни и се намирали в отделено за целта място в частни домове или храмове. Разбира се, имало и големи държавни или царски библиотеки, които били отворени за публиката. Най-известната библиотека в древността е царската библиотека на Александрия, позната като Александрийската библиотека. Построена е по време на управлението на Птолемей ІІ – в началото на III в. пр.н.е. в Александрия, Египет (Фигура 1). За съжаление, не е останало нищо от тази сграда. За нейното разрушаване има много теории, коя от коя по-конспиративни.

Фигура 1. Рисунка на Александрийската библиотеката, базирана на археологически доказателства. O. Von Corven – Tolzmann, Don Heinrich, Alfred Hessel and Reuben Peiss. The Memory of Mankind. New Castle, DE: Oak Knoll Press, 2001

Пълният текст на статията можете да прочетете на с. 44 – 51  в печатното издание на списание „Следва“, брой 36.

Вашият коментар